Consultanță pentru implementarea / conformarea cu cerințele Strategiei Naționale Anticorupţie pe perioada 2021-2025

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia, toate entitățile publice din România au următoarele obligații:

 • Elaborarea Agendei de integritate organizațională
 • Elaborarea, adoptarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a Declaraţiei privind asumarea Agendei de integritate organizaţională
 • Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform metodologiei din HG nr. 599/2018.
 • Identificarea, evaluarea şi raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform metodologiei din HG nr. 599/2018, precum şi stabilirea unor măsuri de prevenire şi/sau control urmare producerii acestora;
 • Elaborarea Planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform metodologiei din HG nr. 599/2018.
 • Aprobarea prin dispoziție/decizie a conducătorului instituției a Planului de integritate și desemnarea, în cadrul aceleiași dispoziții a coordonatorului implementării planului de integritate, la nivel de funcţie de conducere, precum şi persoanele de contact, la nivel de funcţie de execuţie.
 • Diseminarea în cadrul instituţiei, a Planului de integritate
 • Transmiterea Planului de integritate către Ministerul Justiţiei
 • Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute

Ce presupune consultanța pentru conformarea cu cerințele Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025? Pe scurt, etapele ar fi următoarele:

 • Elaborarea agendei de integritate organizaționale
 • Elaborarea documentației pentru conformarea cu Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025, respectiv a procedurilor de sistem și a documentelor aferente și implementarea acestora în cadrul instituției
 • Managementul riscurilor de corupție conform metodologiei din HG 599/2019
 • Elaborarea planului de integritate
 • Instruiri ale angajaților cu privire la cerințele Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025, a documentelor elaborate, modul de implementare a acestora în cadrul intituției

Aceste etape se vor dezvolta și adapta pentru fiecare proiect în parte în funcție de tipul entității, structura organizatorică, activități, personal, etc.