GDPR - POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC  ABT  CONSULTANTA  IN  MANAGEMENT  SRL   poate  colecta  de  la  dumneavoastră  date  cu  caracter personal prin care puteți fi identificat, dar numai cu acordul dumneavoastră prin completarea formularului de contact.

Folosim date cu caracter personal pentru următoarele scopuri :

-Pentru  a  ne  asigura  ca  site-ul  SC  ABT  CONSULTANTA  IN  MANAGEMENT  SRL  corespunde  nevoilor

dumneavoastră

-Pentru  a  prezenta  serviciile  noastre  pe  înțelesul  tuturor,  astfel  sa  va  putem  răspunde  sau  contacta  și răspunde nelămuririlor

-Pentru menținerea unei relații online cu clienții noștri sau potențialii clienți

SC ABT CONSULTANTA IN MANAGEMENT SRL   colecteaza informații și le prelucrează în date statistice strict pentru înscrierea dumneavoastră, fără a fi nevoie de a folosi modulele cookie.

SC ABT CONSULTANTA IN MANAGEMENT SRL  nu dezvăluie date cu caracter personal către terți, decât

la cererea persoanei vizate fiind necesar acest lucru pentru : (a) conformarea la  rigorile legii,

(b) protejarea și apărarea drepturilor SC ABT CONSULTANTA IN MANAGEMENT SRL  sau atunci când SC ABT  CONSULTANTA  IN  MANAGEMENT  SRL   este  solicitata  sa  de  către  organele  de  ancheta,  precum Politie, Procuratura, parchet sa furnizeze aceste informații.

SC ABT CONSULTANTA IN MANAGEMENT SRL  nu vinde, nu distribuie, nu înstrăinează date cu caracter personal către terți.

Persoana care a trimis date cu caracter personal către SC ABT CONSULTANTA IN MANAGEMENT SRL

prin  formularul  de  contact  are  următoarele  drepturi  conform  Regulamentului  679  /2016  aplicabil  din

25.05.2018, odată cu abrogarea Directivei 95/46/CE  și implicit  a Legii 677/2001 :

-dreptul la informare – poti solicita informații cu privire la prelucrarea datelor tale personale

-dreptul la rectificare – poti solicita corectarea datelor personale sau adăugarea a altor date

-dreptul la  ștergerea  datelor  („dreptul  de  a  fi uitat  „)  –  poti cere  ștergerea datelor  cu  caracter  personal în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau a trecut o anumita perioada de timp de la furnizarea datelor sau nu exista nici un art de lege în interes legitim prin care se poate opune la ștergerea datelor sau va afectează păstrarea datelor cu caracter personal

-dreptul la restricționarea Prelucrării – în cazul în care datele sunt cu caracter inexact, precum și alte cazuri

prevazute de lege

-dreptul la opoziție – poți sa te opui Prelucrării Datelor în cazul în care nu e interesul legitim

-dreptul la portabilitatea datelor – poți primi în anumite condiții datele cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat, într-un format în care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator

-dreptul  de  a  depune  plângere  –  poți  depune  plângere  pentru  modalitatea  de  prelucrare  a  Datelor  tale

personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

-dreptul de retragere a consimțământului – în cazul în care prelucrarea se realizează pe consimțământul tău

ți-l  poți  retrage  oricând.  Retragerea  consimțământului  va  avea  efecte  doar  pentru  viitor,  prelucrarea anterioara rămânând valabila.

SC  ABT  CONSULTANTA  IN  MANAGEMENT  SRL  nu  răspunde  sub  nici  o  forma  de  aflarea  unor  terțe persoane  a  Datelor  înscrise  în  formularul  de  contact  de  pe  site,  atâta  timp  cât  nu  exista  vreun  temei  de divulgarea din  partea noastră

Drepturile  și  obligațiile  utilizatorilor  serviciului  și  ale  SC  ABT  CONSULTANTA  IN  MANAGEMENT  SRL prevazute în Temeiul și Condiții vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu Legea romana în vigoare. Orice litigiu născut din sau în Temeiul și Condiții va fi soluționat pe cale amiabila.  În caz de imposibilitate de a  ajunge  la  un  acord,  litigiul  va  fi  soluționat  de  către  Instanta  Judecătorească  competenta  aflata  pe  raza unde avem sediul.

Date de contact :

Str. Sacel nr. 8A, ap.2 Sibiu, jud Sibiu

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.