Ce este ISO 37001 Sisteme de Management Anti-Mită ?

Implementarea și certificarea ISO 37001 Sisteme de Management Anti-Mită 

 

Ce este ISO 37001 Sisteme de Management Anti-Mită ?

Acest standard internațional reflectă bunele practici internaţionale anit-mită și este conceput să ajute o organizaţie să prevină, să detecteze şi să combată mita şi să se conformeze legilor anti-corupție şi angajamentelor voluntare aplicabile activităţilor acesteia.

Acest standard internațional reflectă bunele practici internaţionale anti-mită și este conceput să ajute o organizaţie să prevină, să detecteze şi să combată mita şi să se conformeze legilor anti-corupție şi angajamentelor voluntare aplicabile activităţilor acesteia.

 

Implementarea ISO 37001:2016 Sistem de management anti-mită, presupune implementarea de măsuri și controale anti-mită într-o manieră rezonabilă și proporțională pentru a ajuta la prevenirea, detectarea și gestionarea acestui fenomen:

 • Politica anti-mită
 • Management, leadership și angajament
 • Controlul și formarea personalului
 • Evaluarea riscurilor
 • Investigarea preventivă rezonabilă
 • Controale financiare și nefinanciare
 • Raportarea, monitorizarea, investigarea și revizuirea
 • Acțiuni corective și îmbunătațirea continuă

 

Implementarea ISO 37001 presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • Audit de diagnoza în vederea identificării și întelegerii contextului organizației
 • Definirea politicilor, procedurilor şi controalelor care sunt rezonabile şi proporţionate în funcţie de riscurile de mituire la care este expusă organizaţia
 • Evaluarea riscurilor de mituire directe și indirecte, active si pasive, in funcție gravitate și probabilitate de apariție
 • Alocarea responsabilităților (funcție desemnata anti-mită, avertizor de integritate, auditori interni etc.)
 • Implementarea măsurilor de control financiar, non-financiar și comercial
 • Asigurarea procesului de Due Diligence și utilizarea instrumentelor de investigare preventivă
 • Instruirea și conștientizarea personalului
 • Comunicarea internă și externă a masurilor anti-mită
 • Promovarea mecanismelor specifice avertizării de integritate, de indentificare, tratare și raportare a incidentelor
 • Monitorizarea indicatorilor de performanță și efectuarea auditurilor interne in vederea determinarii gradului de conformare cu cerintele ISO 37001  

 

Certificarea ISO 37001

Sistemul de management anti-mită este un sistem de management certificabil, certificarea conformării cu cerințele acestui sistem, o face un organism independent de certificare acreditat în vederea certificării ISO 37001:2016. 

 

Alegerea unui organism de certificare ACREDITAT în vederea certificării Sistemului de management anti-mită ISO 37001:2016

 

ACREDITAREA ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII ISO 37001 a Organismului de certificare reprezină o recunoaștere a competenței, credibilității, independenței și integrității unui organism de certificare.

 

Organizația Internaționala de Standardizare – ISO, definește acreditarea ca fiind “o atestare de terță parte referitoare la un organism de evaluare a conformității ce presupune o demonstrare a competenței sale de a desfășura activități specifice de evaluare a conformității.” (ISO/IEC 17000:2004).

 

ACREDITAREA oferă o asigurare autorităților, mediului economic și consumatorilor a faptului că o organizație ce furnizează servicii de certificare conform unui standard (ISO 37001) are competența și imparțialitatea necesară pentru acest lucru, demonstrată prin îndeplinirea standardelor internaționale și a cerințelor de acreditare.  

 

Ce presupune certificarea ISO 37001 ?

Evaluarea independentă de către un organism de terță parte acreditat a unei organizații private, publice sau non-profit prin care se confirmă implementarea și menținerea politicilor, procedurilor şi controalelor care sunt rezonabile şi proporţionate în funcţie de riscurile de mituire la care este expusă organizaţia.

Etapele certificării ISO 37001 asigurate de către un organism de certificare acreditat:

 • Audit inițial de certificare etapa 1
 • Audit inițial de certificare etapa 2
 • Audit de supraveghere 1 (la 12 luni de la certificare)
 • Audit de supraveghere 2 (la 24 luni de la certificare)

Beneficiile certificarii ISO 37001

 • Înțelegerea și reducerea riscurilor în domeniul mitei la care este expusă o companie
 • Minimizarea pierderilor financiare prin implementarea de măsuri concepute pentru a preveni, a detecta şi a lupta împotriva mituirii
 • Asigurarea transparenței și crearea unei culturi anti-mită și anti-corupție la nivelul organizației
 • Demonstrarea într-un mod proactiv a angajamentelor de etica și integritate
 • Conferirea unui avantaj competitiv și imagine pozitivă in vederea diferențierii pe piață
 • Creșterea reputației, a prestigiului și sporirea încrederii părților interesate
 • Demonstrarea în cazul unei eventuale anchete penale ale unor presupuse fapte de corupție a măsurilor rezonabile implementate pentru a preveni mita.