Auditor intern al Sistemului de management anti-mită ISO 37001

Tematica cursului

 

 1. ISO 37001: 2016 Sisteme de management anti-mită
 • Faptele de corupție. Cadrul legal de reglementare a faptelor de corupție;
 • Înțelegerea organizației și specificul ei. Nevoile și așteptările părților interesate;
 • Leadership și angajament față de sistemul de management anti-mită;
 • Riscurile și oportunitățile conform ISO 37001; Evaluarea riscurilor de mituire directe și indirecte
 • Definirea politicilor, procedurilor şi controalelor care sunt rezonabile şi proporţionate în funcţie de riscurile de mituire la care este expusă organizaţia
 • Resursele necesare planificării și implementării sistemului de management anti-mită;
 • Alocarea responsabilităților (funcție desemnata anti-mită, avertizor de integritate, auditori interni etc.)
 • Asigurarea procesului de Due Diligence și utilizarea instrumentelor de investigare preventivă;
 • Implementarea măsurilor de control financiar, non-financiar și comercial
 • Comunicarea internă și externă a masurilor anti-mită;
 • Documentele sistemului de management anti-mită;
 • Evaluarea performanțelor sistemului de management anti-mită; Monitorizarea indicatorilor de performanță și efectuarea auditurilor interne in vederea determinarii gradului de conformare cu cerintele ISO 37001
 • Îmbunătățirea continuă – exemple practice
 1. Certificarea ISO 37001
 • Aspecte legate de certificarea ISO 37001
 • Acreditarea Organismului de certificare (organism de certificare acreditat vs. organism de certificare neacreditat)
 • Certificatul emis în regim acreditat vs. certificatul emis în regim neacreditat
 • Auditul de certificare