TEMATICA CURSULUI: ETICA SI INTEGRITATEA IN INSTITUȚIILE PUBLICE:

Capitolul 1: Noțiuni generale

1.1. Etica
1.2. Integritatea
1.3. Corupția
1.4. Relația dintre etică, integritate și corupție
1.5. Percepția și atitudinea oamenilor în fața comportamentului neetic din instituțiile publice
1.6. Reglementările legale din domeniul eticii, integrității și anticorupției
1.7. Codul etic / Codul de conduită / Codul de deontologie profesională
1.8. Consiliul de Etică

Capitolul 2: Evaluarea organizației din punct de vedere al eticii, integrității și anticorupției

2.1. Cauzele comportamentului neetic
2.2. Vulnerabilitățile instituției în fața comportamentului neetic
2.3. Riscurile de comportament neetic
2.4. Efectele comportamentului neetic

Capitolul 3: Mecanisme și instrumente de gestionare a incidentelor de integritate

3.1. Sistemul de control intern/managerial – Standardul 1: Etica și integritatea
3.2. Strategia Națională Anticorupție – Obiective generale și obiective specifice
3.3. Implementarea în cadrul instituțiilor publice a standardului ISO 37001:2016 – Sisteme de management anti-mită

Capitolul 4: Gestionarea incidentelor de integritate: Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate conform HG nr. 599/2018

4.1. Identificarea incidentelor de integritate
4.2. Analiza incidentelor de integritate
4.3. Soluționarea incidentelor de integritate
4.4. Luarea de măsuri suplimentare pentru prevenirea incidentelor de integritate
4.5. Avertizorul de integritate
4.6. Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii

Capitolul 5. Prevenirea și combaterea corupției
5.1. Cadrul legal naţional privind prevenirea şi combaterea corupţiei
5.2. Incidentele de integritate în sensul Strategiei naţionale anticorupţie, ca abateri de la etică;
5.3. Infracțiunile de corupție conform Codului Penal și Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

Capitolul 6. Prezentarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
6.1. Obiectivele generale ale Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
6.2. Obiectivele specifice anticorupție stabilite pentru sectorul Administrație publică
6.3. Măsurile anticorupție impuse de Strategia Naționale Anticorupție 2021-2025