Aspecte practice privind implementarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea corupției, conformarea cu Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 și implementarea SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ ISO 37001:2016

curs acreditat ANC pentru specializarea

“Expert prevenire și combatere a corupției” cod COR 26192

 

Tematica cursului

 • Prevenirea și combaterea corupției
 • Cadrul legal naţional privind prevenirea şi combaterea corupţiei
 • Incidentele de integritate în sensul Strategiei naţionale anticorupţie, ca abateri de la etică; Triunghiul fraudei (corupţiei) format din oportunitate, justificare și presiune financiară;
 • Criterii semnal ale abaterilor de la etică;
 • Gestionarea incidentelor de integritate într-o entitate publică

 • Consilierul Etic
 • Cod etic/deontologic/de conduită
 • Consilierea etică a personalului, rolul şi atribuţiile consilierului de etică;

 • Avertizorul de integritate
 • Rolul avertizorului de integritate
 • Sistemul de raportare a iregularităților;
 • Măsuri de protecţie a avertizorului de integritate

 • Conflictul de interese
 • Conflictul de interese administrativ şi conflictul de interese penal;
 • Definirea incompatibilităţilor;
 • Diferenţele dintre conflictul de interese şi incompatibilităţi;
 • Gestionarea conflictelor de interese şi incompatibilităţilor;

 • Strategia Națională Anticorupție 2021-2025
 • concluziile desprinse din implementarea Strategiei Națională Anticorupție anterioare, cea pentru perioada 2016-2020
 • obiectivele generale ale Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
 • obiectivele specifice anticorupție stabilite pentru sectorul Administrație publică
 • măsurile anticorupție impuse de Strategia Naționale Anticorupție 2021-2025

 • Funcțiile sensibile și managementul funcțiilor sensibile potrivit OSGG 600/2018 și SNA 2021-2025
 • Cadrul legislativ. Generalităţi şi principii
 • Necesitatea identificării funcţiilor sensibile și a funcţiilor considerate ca fiind expuse, în mod special, la corupţie; De ce angajaţii nu trebuie să se teamă dacă sunt declaraţi "funcţii sensibile "?
 • Modalitatea de identificare și analiză a funcţiilor sensibile. Criterii de identificare a funcţiilor sensibile;
 • Etapele procesului de inventariere a funcţiilor sensibile
 • Inventarierea funcţiilor sensibile
 • Elaborarea Registrului cu salariaţii care ocupă funcţiile sensibile
 • Elaborarea Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcţiilor sensibile
 • Implementarea Planului de management al funcțiilor sensibile.
 • Exemple de funcţii sensibile si analiza acestora;

 • ISO 37001:2016 – Cerințe. Implementarea ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită

 • Integrarea cerințelor Strategiei Naționale Anticorupție cu cele ale Sistemului de management anti-mită conform ISO 37001:2016